ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΚΟΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦ. & ΥΛΙΚ. ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Α.Τ.Ε.Δ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΠ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ

ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

© 2008 - 2016 Ο.Δ.Π.Ε.