ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                         Αρ. Πρωτ  36

                                                                                                   Πειραιάς 26/6/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΛΩΝ Ο.Δ.Π.Ε

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Π.Ε κατά την Συνεδρίαση του Νο 3/26-6-2021 σύμφωνα με το άρθρο 10, κεφάλαιο Γ , παρ 9α του καταστατικού της Ομοσπονδίας

Καλούμε

Όλους τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου – μέλη της Ο.Δ.Π.Ε, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 στον Σ.Δ.Π ΑθΗΝΩΝ, Διπύλου 7-9 (τηλ/φαξ 210 3838000, 6944541120) με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των Πληρεξουσίων ορισμού των Αντιπροσώπων
  2. Εκλογή δύο (2) Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης
  3. Τροποποίηση Καταστατικού Ο.Δ.Π.Ε
  4. Έγκριση προϋπολογισμού  2022
  5. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα Σάββατο 24 Ιουλίου 2021  στον ίδιο τόπο και ώρα , με τα ίδια θέματα Ημερησίας διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών-Συνδέσμων της Ο.Δ.Π.Ε

Για το Δ.Σ/Ο.Δ.Π.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                                                           ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ


                                                                                                             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

                                                                                                      EKΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(έντυπο με τη  φίρμα-τίτλο Συνδέσμου)     

                                                                                           ΑΡ Πρωτ……………………………… 

                                                                                                   …………………………………7-2021

                                                                                                              (πόλη)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Με βάση την υπ αριθμό…………………../………………2021 Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου………………………………………..

Εξουσιοδοτούνται

  1. Ο………………………………………………………………..ως Τακτικός και

  1. Ο……………………………………………………………ως Αναπληρωματικός

Μέλος/η του Συνδέσμου μας για να παραστεί / ούν και να τον εκπροσωπήσει / ούν στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Συνδέσμων-μελών της Ο.Δ.Π.Ε., που θα διεξαχθεί στην Αθήνα Διπύλου 7-9 (στον Σύνδεσμο διαιτητών Ποδοσφαίρου Αθηνών) την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00

(επαναληπτική το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00)

Με εντολή ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

(υπογραφή)                             (Τ.Σ)                              (υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)                                                  (ονοματεπώνυμο)


Προς τους                                                                                    Αρ. Πρωτ 35

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Έδρες τους                                                                  Πειραιάς 26 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κύριε  Πρόεδρε

Σας αποστέλλουμε  συνημμένα Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  της Ο.Δ.Π.Ε  ύστερα από  ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ

 Νο 3/26-6-2021 Ο.Δ.Π.Ε 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23-6-2021 στις 11.00 στα γραφεία του Σ.Δ.Π.ΑΘΗΝΩΝ οδός Διπύλου 7-9 Αθήνα, όπου θα συζητηθεί  η τροποποίηση του καταστατικού της   Ο.Δ.Π.Ε 

για την εναρμόνιση του με την Αθλητική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο),FIFA και UEFA.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση Θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Σάββατο 24-6-2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Κύριε πρόεδρε, η πρόσκληση της Γ.Σ/Ο.Δ.Π.Ε δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Π.Ε www.odpe.gr  και στο φύλλο της Αθλητικής εφημερίδας των Αθηνών <<Live sport>>

Τονίζεται ότι οι εκπρόσωποι των  Συνδέσμων στη Γ.Σ θα προσκομίσουν ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σε έντυπο του Συνδέσμου τους, με υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα και σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συνδέσμου.

Λόγω του κορωνοιου  απαγορεύεται να προσέλθουν στη Γ.Σ πέραν των αντιπροσώπων των Συνδέσμων, μελών του Δ.Σ/Ο.Δ.Π.Ε  και του προσωπικού της ομοσπονδίας , άλλων ατόμων. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φέρουν υποχρεωτικά μάσκα για προστασία των ιδίων

και των συναδέλφων τους  ,εντός της αίθουσας συνελεύσεως και θα ισχύει το πρωτόκολλο covid 19 για την συγκεκριμένη μέρα

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων βαρύνουν τον Σύνδεσμο  τους.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας

                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                                                    Θ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

                                                                                                                   


                                                                            

Προς ΣΔΠ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                       Αρ. Πρωτ. : 34

                                                                          Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2021

Κε Πρόεδρε

Με τo υπ αριθμ 24/18-6-2021 έγγραφο της Ο.Δ.Π.Ε ενημερωθήκατε για την απόφαση του αιτήματος μας από το ειρηνοδικείο Πειραιά (αρ 14/2021) για την αλλαγή της ονομασίας της Ο.Δ.Π.Ε σε Π.Ε.Σ.ΔΙ.Π (ένωση).

Καταβάλλεται προσπάθεια για παρέμβαση του υφυπουργού Κου Αυγενάκη Ε για τροποποίηση του Ν. 2725/1999.

Το Δ.Σ/Ο.Δ.Π.Ε στην συνεδρίαση στις 26/6/2021 μετά από ενημέρωση των Δικηγόρων μας, αποφάσισε ομόφωνα:

α)Να καταθέσει στην Ε.Π.Ο αίτημα εγγραφής της Ο.Δ.Π.Ε ως μέλος της , με το ισχύων καταστατικό της.

β)Να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23-7-2021 και να ληφθεί νέα απόφαση τροποποίησης του καταστατικού με νέα στοιχεία και να κατατεθεί στο ειρηνοδικείο Πειραιά για έγκριση.

      Για την επίτευξη των στόχων μας χρειάζεται:

α) Το ισχύων καταστατικό με πρόσφατη Θεώρηση από το πρωτοδικείο τόσο της Ο.Δ.Π.Ε όσο και των Συνδέσμων Διαιτητών Ελλάδος. 

β) Πιστοποιητικό μεταβολών (του καταστατικού) από το πρωτοδικείο της έδρας της Ο.Δ.Π.Ε και το πρωτοδικείο της έδρας των Συνδέσμων Διαιτητών Ελλάδος.

γ)Γενική Συνέλευση της Ο.Δ.Π.Ε η οποία αποφασίστηκε για την 23/7/2021 (ακολουθεί Πρόσκληση) για τροποποίηση του καταστατικού μας.

δ)Κατάθεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο πρωτοδικείο Πειραιά για έγκριση του νέου καταστατικού.

                                           Για το Δ.Σ/ Ο.Δ.Π.Ε

Ο Πρόεδρος                                                Ο  Αν. Γεν. Γραμματέας

                                   ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                                          Θ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ       

                                                                                                                


                                                  

                                   

                                                                           Αρ. Πρωτ. : 23

                                                                                            Πειραιάς, 11/6/2021

Προς τους ΣΔΠ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνάδελφοι,

Στην Ομοσπονδία μας λειτουργεί γραμματεία η οποία έχει στο αρχείο της όλα τα στοιχεία των Συνδέσμων διαιτητών ποδοσφαίρου Ελλάδος. Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη χρονική περίοδο να έχουμε τα τελευταία έγκυρα στοιχεία σας, σας καλούμε να μας στείλετε στο

e- mail : info@odpe.gr & odpeellados@gmail.com 

Α) Πίνακα Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα κάθε μέλους του

Β) Τηλέφωνα επικοινωνίας Συνδέσμου και αρμοδίων

Γ) e -mail επικοινωνίας του Συνδέσμου και των υπευθύνων

Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

              

                                       

Προς τον                                                                           Αρ.Πρωτ. : 96

Υφυπουργό Αθλητισμού                    Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2020 

κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΑΥΓΕΝΑΚΗ 

Υπ’ όψη Διευθυντή Γραφείου 

κ. Σ. ΤΣΟΥΛΟ 

Ο.Δ.Π.Ε. Σχετ. Αρ. Πρωτ. 56/17.7.2020

                                             59/  3.8.2020

                                             66/ 28.8.2020

Κύριε Υφυπουργέ, 

Με τα ανωτέρω σχετικά και με προσωπική αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή κ. Σ. Τσούλο αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι η  FIFA και η UEFA αναφέρουν στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΟ,  «Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση υπ’ αριθμόν 40 της 21 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του Καταστατικού της ΕΠΟ, των Κανονισμών για την Οργάνωση της Διαιτησίας στις Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA και της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA (έκδ. 2020), ενέκρινε το παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας τον οποίο κοινοποιεί στην ΕΕ της ΕΠΟ, ώστε να λάβει γνώση και να προβεί στην δημοσιοποίησή του», την ύπαρξη Ένωσης Διαιτητών αλλά και πρόσφατα  αναφέρεται στην Ολιστική Μελέτη. Μετά την ψήφιση του Ν.4726/18.9.2020 σε επικοινωνία μας με τον κ. Σ. Τσούλο λάβαμε γνώση ότι θα ακολουθήσει ψήφιση Νέου Νόμου, που θα αναφέρεται στην οργανωμένη Διαιτησία Ποδοσφαίρου.

Μετά τη δημοσιοποίηση της «Ολιστικής Μελέτης» των FIFAκαι UEFA που προβλέπεται η λειτουργία της Ένωσης Διαιτητών υπό  την ΚΕΔ / ΕΠΟ, θα θέλαμε να μας κάνετε γνωστό αν στις προθέσεις σας είναι η νομοθέτηση και μετατροπή της ΟΔΠΕ σε «ΈΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ», ή να προβούμε εμείς στις δέουσες ενέργειες στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τροποποίηση του Καταστατικού μας με την αλλαγή της ονομασίας μας. Σε διαφορετική περίπτωση δώστε μας μια νόμιμη κατεύθυνση να κινηθούμε, για να αποφύγουμε και τις ενέργειες άλλων του χώρου μας, που προσπαθούν κατά  πληροφορίες να δημιουργήσουν νέο Σωματείο, Ένωσης Διαιτητών κατά παράβαση της κείμενης  νομοθεσίας . 

Με Εκτίμηση

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΕΑΣ 

                                                         

                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 74
                                                                                            Πειραιάς, 27/9/2020
                                                          
    Από την Γραμματεία της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος ανακοινώνονται τα εξής :
Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για το Σάββατο 26/9/2020 Γενικής Συνέλευσης λόγω μη απαρτίας, πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. την επομένη ημέρα Κυριακή 27/9/2020 στα γραφεία του ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9 όπως αναφαίρετο στην πρόσκληση.
Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων που αναφέρονταν στην πρόσκληση και οι αρχαιρεσίες.
Μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ     ΣΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΣΔΠ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ    ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ                            ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ     ΣΔΠ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ                      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    ΣΔΠ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ &ΥΛΙΚΟΥ   ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΔΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ                             ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΣΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ                             ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ     ΣΔΠ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΛΟΣ                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ    ΣΔΠ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ                             ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ     ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ                             ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΣΔΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.
       Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Η.                                 ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

                                                       

Προς ΣΔΠ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                       Αρ. Πρωτ. : 71
                                                                          Πειραιάς, 20 Σεπτεμβρίου 2020

                                                  
Σχετ. : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316


Κύριε Πρόεδρε,

    Μετά την ανακοίνωση περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης την 18/9/2020, για περιορισμό των συγκεντρώσεων λόγω του covid 19, το Δ.Σ.  Ο.Δ.Π.Ε. / Κ.Α.ΔΙ.Π. σε έκτακτη συνεδρίαση την 20/9/2020 και μετά από παρότρυνση της πλειοψηφίας των Συνδέσμων προτείνει στα μέλη του Συνδέσμους :
1)    Οι εκπρόσωποι τους να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση την 27/9/2020 οπότε θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. ακόμα και χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία (χωρίς να απαγορεύει την προσέλευση την 26/9/2020)
2)    Εντός της αίθουσας Γενικής Συνέλευσης θα παρευρίσκονται μόνο οι τακτικοί εκπρόσωποι των Συνδέσμων και  όποια άλλα άτομα είναι απαραίτητα για την συνέχιση και ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης.
Όλοι θα φορούν μάσκα προστασίας εντός και εκτός της αίθουσας.


Με φιλικούς χαιρετισμούς,

                   Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

                 ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                         ΓΕΩΡ. ΣΠΑΝΕΑΣ

                                                      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.ΔΙ.Π.)
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 185 47
ΤΗΛ./ΦΑΞ 210-3838000  e-mail odpeellados@gmail.com
                                                                                      
                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:70                               
                                    Πειραιάς, 27 Αυγούστου  2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΕΛΩΝ Κ.Α.ΔΙ.Π.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Κ.Α.ΔΙ.Π.,  κατά τη Συνεδρίασή του Νο 5 / 22.8.2020, σύμφωνα με το Άρθρο 10, Κεφάλαιο Γ’,  παρ. 9α του Καταστατικού του Κ.Α.ΔΙ.Π.
κ α λ ο ύ μ ε
όλους τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου – Μέλη του Κ.Α.ΔΙ.Π. στη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας το ΣΑΒΒΑΤΟ  26 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 09.00, σε περίπτωση μη απαρτία  την επομένη ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στο ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9   (τηλ./ φαξ 210-3838000, 6944541120  ) με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.    Εκλογή τριμελούς επιτροπής ελέγχου Πληρεξούσιων Αντιπροσώπων
2.    Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
3.    Απολογισμός  Διοίκησης  ΚΑΔΙΠ
4.    Λήψη αποφάσεων για την λειτουργία του ΚΑΔΙΠ
5.    Οικονομικά Κ.Α.ΔΙ.Π.
6.    Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής
7.    Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
Α) Για το Δ.Σ/ ΚΑΔΙΠ πέντε (5) Μελών εκ των οποίων οι τρεις (3) μόνιμοι κάτοικοι Αττικής και τα αναπληρωματικά Μέλη όπως προβλέπει το Καταστατικό.
Β) Για την Ε.Ε./ΚΑΔΙΠ τριών (3) τακτικών Μελών εκ των οποίων δυο (2) μόνιμοι κάτοικοι Αττικής και ένας περιφέρειας και τα αναπληρωματικά Μέλη όπως προβλέπεται από το Καταστατικό

Για το Δ.Σ. / Κ.Α.ΔΙ.Π.
                                  Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

                               ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ.                                  ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.ΔΙ.Π.)
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 185 47
ΤΗΛ. 210-3838000 Φαξ 210-3827397 e-mail odpeellados@gmail.com


Προς τους                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 70
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Έδρες τους                                                          Πειραιάς, 27 Αυγούστου  2020


ΘΕΜΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.


Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ.Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με απόφαση της  Διοίκησης, κατά τη Συνεδρίαση  Νο5/ 22.8.2020. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  26 Σεπτεμβρίου 2020 στις 09.00 στα γραφεία του ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9 Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Α.ΔΙ.Π. και Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη, ημέρα Κυριακή 27 ΣΕΠΤ. 2020, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
    Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το ισχύων Καταστατικό του Κ.Α.ΔΙ.Π. (Άρθρο 10, Κεφάλαιο Β’, παρ. 4), «Οι υποψηφιότητες να υποβάλλονται στο Κ.Α.ΔΙ.Π. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από  τη Γενική Συνέλευση της και οι οποίες θα συνοδεύονται από αντίστοιχη πρόταση τουλάχιστον ενός Συνδέσμου και είκοσι (20,00) ευρώ η κάθε μία. Κάθε σύνδεσμος  δικαιούται στην υπόδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για Δ.Σ. και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την Εξελεγκτική Επιτροπή», ήτοι να έχουν υποβληθεί στα γραφεία του Κ.Α.ΔΙ.Π. μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Τα χρήματα πρέπει να κατατεθούν στο λογαριασμό της Κ.Α.ΔΙ.Π. Νο 155 /482163-71 της Εθνικής Τράπεζας και το αποδεικτικό (απόδειξη κατάθεσης) να συνοδεύει την υποψηφιότητα.
    Κύριε Πρόεδρε, η πρόσκληση της Γ.Σ. / Κ.Α.ΔΙ.Π. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΔΠΕ, www.odpe.gr

Τονίζεται ότι οι Εκπρόσωποι του Συνδέσμου στη Γ.Σ. θα προσκομίσουν ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σε έντυπο του Συνδέσμου, με υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
    Τα έξοδα κίνησης, διαμονής κτλ βαρύνουν τον Σύνδεσμο.

    Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

                                 


Προς τους                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 65
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Έδρες τους                                                           Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2020


ΘΕΜΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.


Κύριε Πρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση για σύγκλιση Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ο.Δ.Π.Ε. σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Νο 12/22.8.2020 Ο.Δ.Π.Ε. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 στις 09.00 στα γραφεία του ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9 Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Δ.Π.Ε. και Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και κλήρωση για την ανάδειξη των Μελών της Π.Ε.Σ.Ε.Δ. Επίσης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Καταστατική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΟΔΠΕ ή όχι για   την εναρμόνιση του με την αθλητική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) FIFA και UEFA.  Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη  ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Σεπτεμβρίου 2020, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
    Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το ισχύων Καταστατικό της Ομοσπονδίας (Άρθρο 12, Κεφάλαιο Β’, παρ. 4), «Οι υποψηφιότητες να υποβληθούν στην Ο.Δ.Π.Ε. πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από  τη Γενική Συνέλευση της και οι οποίες θα συνοδεύονται από αντίστοιχη πρόταση τουλάχιστον ενός Συνδέσμου και εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία. Κάθε σύνδεσμος δικαιούται στην υπόδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για Δ.Σ. και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την Εξελεγκτική Επιτροπή», ήτοι να έχουν υποβληθεί στα γραφεία της Ο.Δ.Π.Ε. μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Τα χρήματα πρέπει να κατατεθούν στο λογαριασμό της Ο.Δ.Π.Ε. Νο 080 /180578-09 της Εθνικής Τράπεζας και το αποδεικτικό (απόδειξη κατάθεσης) να συνοδεύει την υποψηφιότητα. (ΦΑΞ 2103838000, email odpeellados@gmail.gr)
    Κύριε Πρόεδρε, η πρόσκληση της Γ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε. δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΟΔΠΕ, www.odpe.gr  και στο φύλλο της Αθλητικής Εφημερίδας  των Αθηνών  «Live sport».


Τονίζεται ότι οι Εκπρόσωποι του Συνδέσμου στη Γ.Σ. θα προσκομίσουν ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σε έντυπο του Συνδέσμου, με υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συνδέσμου.
    Λόγω του κορονοϊού απαγορεύεται να προσέλθουν στη Γ.Σ. πέραν των αντιπροσώπων των Συνδέσμων, των μελών του απερχόμενου Δ.Σ., των υποψηφίων για το Νέο Δ.Σ. και του προσωπικού της Ομοσπονδίας, άλλων ατόμων. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φέρουν υποχρεωτικά μάσκα για προστασία των ιδίων και των συναδέλφων τους, εντός της αίθουσας συνελεύσεως θα παραβρίσκονται το ανώτερο πενήντα (50) άτομα.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων βαρύνουν τον Σύνδεσμό τους.
    Όσοι επιθυμούν διανυκτέρευση, να απευθυνθούν απευθείας στο ξενοδοχείο όπως στο συνημμένο έγγραφο ή στη γραμματεία της ΟΔΠΕ, τηλ. 210-3838000,  6944541120, email odpeellados@gmail.com
    Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε.

                             Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

                         ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλ.                              ΣΠΑΝΕΑΣ Γεώρ.

Αρ. Πρωτ.: 65
                                                                                                          
                                    Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΕΛΩΝ Ο.Δ.Π.Ε.


Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Π.Ε.,  κατά τη Συνεδρίασή του Νο 13 / 30.7.2020, σύμφωνα με το Άρθρο 10, Κεφάλαιο Γ’,  παρ. 9α του Καταστατικού της Ομοσπονδίας

κ α λ ο ύ μ ε

όλους τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου – Μέλη της Ο.Δ.Π.Ε. στη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας το ΣΑΒΒΑΤΟ 26 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 09.00 στο ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9   (τηλ./φαξ 210-3838000, 6944541120) με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1ο Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των Πληρεξουσίων ορισμού των      Αντιπροσώπων των Συνδέσμων – Μελών.
2ο  Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
3ο  Διοικητικός Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. (Από 1/10/2016 έως 31/8/2020)
4Ο Οικονομικός Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. (Από 1/10/2016 έως 31/8/2020)
5ο Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Από 1/10/2016 έως 31/8/2020)
6ο Συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 3, 4, 5 και 6
7ο Λήψη αποφάσεων επί  οικονομικών θεμάτων  της Ο.Δ.Π.Ε.
8ο Τροποποίηση Καταστατικού Ο.Δ.Π.Ε. εναρμόνιση με την αθλητική Ομοσπονδία

9ο Διάφορα θέματα - Προϋπολογισμός 2021
10ο Εκλογή Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής
11ο Κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) Μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών και Στελεχών Διαιτητών  
12ο  Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη:
δέκα τριών (13) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Π.Ε. και τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων       Συνδέσμων – Μελών της Ο.Δ.Π.Ε.

Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε.

                        Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας

                        ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ.                                  ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17/07/20 ΠΑΛΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

======================================

                                    Αρ. Πρωτ.: 16 

Πειραιάς, 23 Φεβρουαρίου 2017 

Προς τον

Υφυπουργό Αθλητισμού 

κ. Βασιλειάδη Γεώργιο 

Κοινοπ.: Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 

                κ. ΣΥΝΑΔΙΝΟ ΙΟΥΛΙΟ

Κύριε Υφυπουργέ,

Όπως γνωρίζετε η Ο.Δ.Π.Ε. αποτελεί τον μοναδικό αναγνωρισμένο επίσημο φορέα της οργανωμένης διαιτησίας Ποδοσφαίρου, ως η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του νόμου Ν. 2725 / 99, όπως ισχύει σήμερα με την προσθήκη του άρθρου 67 του Ν. 3057 / 2002. Η Ομοσπονδία μας αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και έχει την μορφή σωματείου κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Α.Κ. Η Ο.Δ.Π.Ε. όπως και οι κατά τόπους Σύνδεσμοι – Μέλη μας απολαμβάνουμε κατ’ άρθρον 43 Α παρ. 3 διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας και λειτουργούμε σύμφωνα με τα καταστατικά μας και τον ισχύοντα Νόμο. 

Η ΕΠΟ με τις παρεμβάσεις της στην διαιτησία, τα τελευταία χρόνια, έχει διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, στηριζόμενη στην καταργηθείσα μετέπειτα διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 Ν. 3479/ 2006,  επικαλούμενη το αυτοδιοίκητο με τα γνωστά αποτελέσματα. 

Στην ουσία προσπαθεί να αφανίσει την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και τους πενήντα τρεις (53) Συνδέσμους Διαιτητών, ώστε να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την λειτουργία της διαιτησίας μέσω των Παραγόντων του Ποδοσφαίρου και την παραγωγή οικονομικού οφέλους με την είσπραξη ποσοστών επί των αμοιβών – αποζημιώσεων των διαιτητών για τους αγώνες που ορίζονται.

Γνωρίζοντας και σεβόμενοι απόλυτα το φόρτο εργασίας σας, σας παρακαλούμε όπως ορίσετε  συνάντηση με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για θέματα, που μας αφορούν. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε. 

                                       Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας 

                               ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΕΑΣ

===================================

Αρ. Πρωτ. : 2  

Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

κ. ΣΥΝΑΔΙΝΟ ΙΟΥΛΙΟ

Κύριε Γενικέ , 

Με  αφορμή τον υπό ψήφιση νέο αθλητικό νόμο και με δεδομένη την θέση μας για ανεξαρτησία της διαιτησίας, σας παρακαλούμε να ορίσετε μια συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες διαιτητές ποδοσφαίρου. 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ./ Ο.Δ.Π.Ε.

                         Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

                      ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλίας                          ΣΠΑΝΕΑΣ Γεώργιος

================================================

                  Αρ. Πρωτ.: 1  

Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας και με αφορμή τον υπό ψήφιση νέο αθλητικό νόμο και με δεδομένη την θέση μας για ανεξαρτησία της διαιτησίας, σας παρακαλούμε να ορίσετε μια συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες διαιτητές ποδοσφαίρου. 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ./ Ο.Δ.Π.Ε.

                         Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

                      ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλίας                          ΣΠΑΝΕΑΣ Γεώργιος

===============================================

                                                                                                            Αρ. Πρωτ. : 137

                                                                              Πειραιάς, 5 Δεκεμβρίου 2016

Προς τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού 

Και Επαγγελμάτων Αθλητισμού 

Υπόψη κ. Κατσίκη Χρήστο 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Κανονισμού Διαιτησίας ΕΠΟ 

Κύριοι, 

Την 14-6-2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Διοικητικού Συμβουλίου) της ΕΠΟ με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση Συστήματος Διαιτησίας Ποδοσφαίρου και την έγκριση κανονισμού Υλοποίησης και Εφαρμογής, όπως αυτά τελικά και εγκρίθηκαν με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την 14-6-2016 (απόφαση Νο 57).

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ, μεταξύ άλλων θεμάτων με απόφαση της κανονισμός υπό τον τίτλο, «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΛΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 

 Η ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Διοικητικού Συμβουλίου) της ΕΠΟ είναι αντίθετη με τους Νόμους του Κράτους Ν. 2725/1999  άρθρο 27, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 παρ. 3 Ν. 3057/2002

Με τον ίδιο Νόμο η ΕΠΟ, ( κάθε αθλητική Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος) είναι υποχρεωμένη να  καταθέτει τον Κανονισμό ή τις τροποποιήσεις του στον Υπουργό Πολιτισμού για έλεγχο νομιμότητας.

Επειδή η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Δ.Π.Ε.) και όλοι οι  Σύνδεσμοι Διαιτητών Ποδοσφαίρου, προσέφυγαν σε πολιτικά δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης αυτής και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η ΕΠΟ κατέθεσε τον Κανονισμό που ενέκρινε η Εκτελεστική Επιτροπή  της, την 14-6-2016 και εφαρμόζει, προς έλεγχο νομιμότητας από τον  Υπουργό Πολιτισμού (Ν. 2725/1999 άρθρο 27) 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

                                Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας 

                              ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλ.                      ΣΠΑΝΕΑΣ Γεώρ. 

    ================================================                                         

                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 120

                                                                             Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2016     

Προς 

Υφυπουργό Αθλητισμού 

Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

Πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης την απειλή κατά του   Διαιτητή κ. Τσαχειλίδη Ιωάννη μέλους του ΣΔΠ Πειραιά και της ΚΕΔ/ ΕΠΟ και πριν  στεγνώσει το μελάνι, τον εμπρησμό της κατοικίας του κ. Μπίκα Γεώργιου διαιτητή του ΣΔΠ Χαλκιδικής,   αρχιδιαιτητή και μέλους της προσωρινής Επιτροπής της ΕΠΟ, όλα αυτά από αγνώστους. 

Ως ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε.) συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι δεν θα εκτροχιαστεί η κατάσταση. 

Ακούσαμε με προσοχή τις εξαγγελίες σας. Πιστεύουμε στη γρήγορη ανακάλυψη των ενόχων και  ευελπιστούμε το κακό να σταματήσει εδώ.

Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια η Ο.Δ.Π.Ε. έχει απευθυνθεί με πλειάδα εγγράφων και παραστάσεων στον εκάστοτε Υφυπουργό Αθλητισμού και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αθλητισμού, στηλιτεύοντας την συμπεριφορά της ΕΠΟ, έναντι της οργανωμένης Διαιτησίας και του ποδοσφαίρου, κάνοντας μάλιστα και πρόβλεψη για τις συνέπειες μελλοντικά και δεν διαψευστήκαμε. 

Κύριε Υφυπουργέ, η ΕΠΟ  θέλοντας να ελέγξει το ποδόσφαιρο στηρίχθηκε στον Νόμο 3479/2006 άρθρο 29 παρ. 12 και τον ερμήνευσε κατά το δοκούν και το συμφέρον της, ισχυριζόμενη ότι έχει το Αυτοδιοίκητο.

Συνέταξε το 2009 Κανονισμό Διαιτησίας και ενέκρινε η Γ.Σ.,  την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ της 3/6/2009 (Δ.Σ. Νο 10) και ακολούθως  την 14/06/2016 Νο (57) η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κωδικοποίησε και ενέκρινε τον νέο κανονισμό «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ».

Οι ανωτέρω Κανονισμοί της ΕΠΟ (Σύστημα Διαιτησίας Ποδοσφαίρου – Κανονισμός Υλοποίησης και εφαρμογής), είναι άκυροι καθώς αντίκεινται ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρο 43 ΕΠ). 

Επίσης με το άρθρο 27 του Ν 2725/1999, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν 3057/2002, οι κανονισμοί και  οι τροποποιήσεις του υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού που ουδέποτε από όσο γνωρίζουμε σας κοινοποιήθηκαν για έλεγχο νομιμότητας.

Γνωρίζουμε ότι ο προκάτοχος σας κ. Σ. Κοντονής  κατέθεσε για διαβούλευση τον νέο Αθλητικό Νόμο,  που σε όλα τα σημεία, μας βρίσκουν  σύμφωνους.

Αυτή την στιγμή υπάρχει και είναι σε ισχύ ο νόμος 2725/1999 επ.

Παρακαλούμε μέχρι την ψήφιση νέου Νόμου, να τον εφαρμόσετε και να αποδοθούν οι αρμοδιότητες σε  όποιους αναφέρει ο Νόμος αυτός. Μόνο έτσι, θα απεμπλακεί το Ποδόσφαιρο από το τέλμα που το οδήγησαν οι Παράγοντες του Ποδοσφαίρου 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε. 

                                Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας 

                           ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλ.                     ΣΠΑΝΕΑΣ Γεωρ.

==============================================

Αρ. Πρωτ. : 119

                                                                              Πειραιάς,  7 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ:

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  κ.    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

   

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ  Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΔΠΕ), σας εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια για τον διορισμό σας, ως Υφυπουργού  Αθλητισμού.

 Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο ομολογουμένως  εξαιρετικά δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνετε, σε πολύ κρίσιμη περίοδο για την πατρίδα μας. Η επιτυχία στο έργο σας, δεν είναι απλά ζητούμενο, αλλά έχει καταστεί πλέον αδήριτη ανάγκη. 

Η Ομοσπονδία μας, που τόσο πολύ έχει αδικηθεί από αυθαίρετες πρακτικές της ΕΠΟ, αλλά και ενδεχομένως παραλείψεις της προ 2015, Πολιτικής Αθλητικής Ηγεσίας, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει εποικοδομητικά κάθε προσπάθεια προς αντιμετώπιση της αθλητικής και ειδικότερα Ποδοσφαιρικής κρίσης, όπως πανθομολογούμενος έχει αναγνωριστεί πρωτίστως από την Ελληνική Πολιτεία και δευτερευόντως από την Ελληνική Αθλητική Κοινωνία, ώστε να εισέλθει ο αθλητισμός μας και ειδικά ο χώρος του Ποδοσφαίρου που ταλανίζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια  σε πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης, μέσω της ισονομίας της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης, για το καλό του κοινωνικού αθλητικού χώρου ειδικότερα, αλλά και της Ελληνικής Κοινωνίας γενικότερα.

Όπως θα γνωρίζετε ειδικότερα, ο τομέας της πολύπαθης Ελληνικής Διαιτησίας, περιήλθε, δυστυχώς με την ανοχή της προ 2015 Ελληνικής Πολιτείας, σε σημαντική περιδίνηση τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα εν πολλοίς άστοχων εκτιμήσεων και πολιτικών του παρελθόντος. 

Ωστόσο, με τις «αιματηρές» θυσίες και την ενεργό ώριμη και γόνιμη συμμετοχή των Θεσμικών εκπροσώπων του Χώρου μας (ΟΔΠΕ , ΣΔΠ ), δικαιούται πλέον να αξιώνει την σταθερότητα και τον σεβασμό που του αξίζει. 

Μέσα από την θωράκιση του υπάρχοντος ήδη, πλην όμως ανεφάρμοστου, παρανόμως εκ μέρους της ΕΠΟ νομικού πλαισίου, την αναγνώριση του συστημικού ρόλου της ΟΔΠΕ, ως βασικού (συμπληρωματικού με την ΕΠΟ αλλά και την Ελληνική Πολιτεία Φορέα), για τη διαχείριση από την Αρχή του παραγωγικού μοντέλου ανάδειξης και αξιολόγησης των Ελλήνων Διαιτητών από τα αρμόδια και μόνο Θεσμικά όργανα, πρακτική που εφαρμόζονταν στο ακέραιο επιτυχώς μέχρι το 2009.

Το μοντέλο αυτό παρ’ ότι Θεσμικά κατοχυρωμένο μέχρι και σήμερα, αλλοιώθηκε με την υφαρπαγή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μας, που  όμως, εξακολουθούν (νομικώς) να ισχύουν (Ν. 2725/1999), μέχρι και σήμερα, αλλά χωρίς να εφαρμόζονται πλέον στην πράξη,  μιας και η ΕΠΟ (είχε υφαρπάξει τις νόμιμες θεσμικές αρμοδιότητες μας), επικαλούμενη έξωθεν θεσμικά όργανα (FIFA- UEFA), με την επίκληση του περιβόητου «αυτοδιοίκητου», με τα σημερινά δυστυχώς αρνητικά αποτελέσματα.

 Με την γόνιμη παρουσία του προκατόχου σας κυρίου Υπουργού Σταύρου Κοντονή, άλλαξε το τοπίο, καταδεικνύοντας αέρα θεσμικής διαφάνειας  ισονομίας και τήρησης του δικαίου από όλους. 

Στα πλαίσια αυτά διασκορπίστηκε σε όλα τα μέλη μας, καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα του Ποδοσφαίρου, κατά γενική παραδοχή, άνεμος ενθουσιασμού και ελπίδας, για τη διάθεση της Ελληνικής Πολιτείας να δει κατάματα την αλήθεια και τις παθογένειες του σάπιου παλαιού συστήματος. 

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο κατέδειξε και αυτή, (εκτός των άλλων Φορέων), σε όλα τα αρμόδια Θεσμικά Όργανα (Δικαιοσύνη- Πολιτεία),τις παθογένειες του σάπιου ποδοσφαιρικού συστήματος και  είναι πρόθυμη να συνδράμει το έργο σας, και για τον σκοπό αυτό προσεχώς θα αιτηθούμε συνάντηση μαζί σας. 

Γνωρίζοντας την αγωνιστική σας δράση και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας για δικαιοσύνη και ισονομία σε όλους τους τομείς, μεταξύ αυτών και τις ανάγκες του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, αισθανόμενοι δε και την έκδηλη μέχρι σήμερα πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης για εφαρμογή από όλους, των νόμων και των Κανονιστικών Πλαισίων, που διέπουν τις ευνομούμενες Χώρες , όπως την Πατρίδα μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε το επιτυχημένο έργο του προκατόχου σας.

Σας δηλώνουμε ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για λεπτομερή παράθεση των απόψεών μας τόσο για τον εκσυγχρονισμό, όσο και για την εξεύρεση τρόπων, προς ουσιαστική επίλυση των γνωστών σε όλους μας προβλημάτων για αδέσμευτη (από πάτρωνες και ιδιοτελή συμφέροντα) Ελληνική διαιτησία, με βάση τον κανόνα δικαίου και ισονομίας των Φορέων και της κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς και ιδιοτέλειες, σε ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό διάλογο.

Μετά τιμής

                              Για το Δ.Σ./ΟΔΠΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

================================================

Προς                                                                     Αρ. Πρωτ.: 42
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων                  28 Απριλίου 2015      


ΣΧΟΛΙΑ ΟΔΠΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) στα πλαίσια της αρωγής της σε εκτέλεση του από, 27 Μαρτίου 2015 δελτίου τύπου του YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ στο δημοσιευμένο στο ανωτέρω δελτίου τύπου, σχέδιο νομοσχεδίου, με θέμα  «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ενεργώντας σε εκτέλεση του παραπάνω αλλά και  με την θεσμική της ιδιότητα, καταθέτει προς υποβοήθηση τα παρακάτω:
Μετά από ενδελεχή μελέτη στο παραπάνω δημοσιευμένο σχέδιο νόμου η ΟΔΠΕ διαπιστώνει ότι τούτο τυγχάνει θετικής και ουσιώδους αποδοχής από την Ομοσπονδία μας γιατί αγγίζει τις  παθογένειες του σημερινού συστήματος που με την επίκληση του «αυτοδιοίκητου» από την Ε.Π.Ο διαιωνίζεται η σήψη και ζοφερότητα του αθλητικού χώρου και δη του ποδοσφαίρου.
Θεωρώντας και εκτιμώντας ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση, χαιρετίζουμε, επικροτούμε και στηρίζουμε τις διατάξεις που αφορά αυτό στο σύνολό τους, καθόσον χαρτογραφεί πλέον ευδιάκριτα τα ζοφερά σημεία που ταλανίζουν το σημερινό ποδόσφαιρο.
 Επιπλέον αποδεικνύεται από την (αθλητική) χρονικά  συγκυρία, αναφορικά με τα σκάνδαλα που φέρονται ότι τελέστηκαν σε προγενέστερο χρόνο, από σημαίνοντα πρόσωπα του θεσμοθετημένου οργάνου για το ποδόσφαιρο,όπως είναι η ΕΠΟ, σύμφωνα με δημοσιεύσεις των ΜΜΕ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτά να είναι αναληθή δεχόμενοι ότι όλοι οι άνθρωποι μια ευνομούμενης χώρας απολαμβάνουν από το νομικό μας σύστημα  το λεγόμενο «τεκμήριο της αθωότητας». 
Όμως αξίζει να τονιστεί ότι για την λεγόμενη «αθλητική βία» λόγοι μπορεί να υπάρχουν πολλοί αλλά για εμάς (σαν ΟΔΠΕ) σημαντικό  ρόλο στην απαξίωση του προϊόντος που ονομάζεται ποδόσφαιρο, που η έλλειψη του σεβασμού πυροδοτεί τη βία, έχει να κάνει και με το σεβασμό στους νόμους και τους θεσμούς από όλους, «ειδικά από τους θεσμούς».
Με βάση τα παραπάνω με σεβασμό στο σημαντικό έργο που επιτελείτε και από  τα αποτελέσματα αυτού, προσδοκούμε την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού ποδοσφαίρου που ανήκει εν μέρει και στο χώρο ευθύνης εποπτείας και αρμοδιότητας μας. 
Επιγραμματικά και εντελώς φωτογραφικά επιτρέψατε μας να σας αναφέρουμε ενδεικτικά στην συνέχεια των πολλών ανά το παρελθόν αναφορών μας, σχετικά με την παραβίαση των νόμων και θεσμών που διέπουν την δική μας Ομοσπονδία από την ΕΠΟ, στο όνομα του αυτοδιοίκητου.
Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) τυγχάνει δευτεροβάθμιο σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α., που έχει ως μέλη της συνολικά πενήντα τρεις (53) Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου (πρωτοβάθμια σωματεία διαιτητών) από όλη την χώρα. 
Η λειτουργία της Ομοσπονδίας (Ο.Δ.Π.Ε.) διέπεται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία (άρθρα 43 επ. του Ν. 2725/1999), το καταστατικό της και τις διατάξεις περί σωματείων του ΑΚ κ.λπ.   
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αποτελεί σωματείο και είναι τριτοβάθμια αθλητική οργάνωση, που έχει ως μέλη της τις δευτεροβάθμιες αθλητικές ενώσεις, που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας μας (δηλαδή μία ένωση ανά νομαρχία ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση), τις ενώσεις που διοργανώνουν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των Εθνικών κατηγοριών (Α’, Β’,  Γ’ Εθνικής), τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ποδοσφαίρου Σάλας, ποδοσφαίρου στην άμμο κλπ. 
Την 13-6-2009 στη Γενική της συνέλευση, εγκρίθηκε με απόφασή της Κανονισμός υπό τον Τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ». Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. (13-06-2009) ως και η προηγηθείσα αυτής συναφής απόφαση του Δ.Σ. αυτής (Δ.Σ. Νο 10/3-6-2009) έρχονται σε αντίθεση με το   Ν. 2725/1999, διότι ο εγκριθείς με αυτές προαναφερόμενος κανονισμός αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.).
Την ανωτέρω συμπεριφορά η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ., προκειμένου να τη στηρίζουν στο νόμο, επικαλούνται τη διάταξη του άρθρου 29, παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου. 
Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά στις αρμοδιότητες, που ο νόμος χορηγεί και προβλέπει για την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., ούτε με αυτόν χορηγείται στην Ε.Π.Ο. το δικαίωμα αυτόνομης  ρύθμισης των θεμάτων, που αφορούν την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π. και τους διαιτητές ποδοσφαίρου, που δεν είναι μέλη της, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του αθλητικού νόμου και επομένως οι ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Π.Ο. δεν στηρίζονται στο Νόμο και ως εκ τούτου είναι άκυρες. 
Ενόψει της αδιαλλαξίας, τόσο της Ε.Π.Ο. όσο και των Ε.Π.Σ. – Μελών της δεν διαφαίνεται να βρίσκεται λύση στο υπάρχον πρόβλημα αλλά διαφαίνεται η όποια αναταραχή να παίρνει διαστάσεις.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης παρακαλούμε, αιτούμαστε και ευελπιστούμε στο αμέριστο ενδιαφέρον σας, στην παρέμβασή σας(έχετε ήδη εκπονήσει και καταθέσει προς συζήτηση στην Ελληνική βουλή σχετικό σχέδιο νόμο, με το οποίο συμφωνούμε και σε αυτόν) για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, με σκοπό την εφαρμογή του ισχύοντος αθλητικού νόμου.


Για το Δ.Σ. / Ο.ΔΠ.Ε.

                              Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας

                         ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλ.                         ΣΠΑΝΕΑΣ Γεώρ.

=============================================

Προς τον :            

Υφυπουργό Αθλητισμού

Κον ΚΟΝΤΟΝΗ Σταύρο 

                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 24

                     Πειραιάς, 6  Μαρτίου 2015  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ

της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, που έχει έδρα τον Πειραιά,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) τυγχάνει δευτεροβάθμιο σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α., που έχει ως μέλη της συνολικά πενήντα τρεις (53) Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου (πρωτοβάθμια σωματεία διαιτητών) από όλη την χώρα. 

Κάθε  σύνδεσμος – μέλος της Ο.Δ.Π.Ε. λειτουργεί στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του νομού, που εδρεύει και στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης κάθε (κατά τόπο υφιστάμενης και λειτουργούσης) Αθλητικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. 

Μέλη των συνδέσμων - μελών της Ο.Δ.Π.Ε. είναι όλοι οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός των γεωγραφικών ορίων της δικαιοδοσίας εκάστου συνδέσμου. 

Η λειτουργία της Ομοσπονδίας (Ο.Δ.Π.Ε.) διέπεται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία (άρθρα 43 επ. του Ν. 2725/1999), το καταστατικό της και τις διατάξεις περί σωματείων του ΑΚ κ.λπ.   

Σκοπός της Ο.Δ.Π.Ε., βάσει του καταστατικού της (άρθρο 3), είναι: 

(α) Η επιδίωξη των κοινών συμφερόντων των Συνδέσμων – Μελών της, που διατηρούν  όμως  τη διοικητική και οικονομική αυτονομία τους, 

(β) Η διάδοση, εξύψωση και εκλαΐκευση του θεσμού της διαιτησίας, του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου, καθώς και γενικά η βελτίωση της θέσης των Διαιτητών δια των Συνδέσμων - μελών της, 

(γ) Η διεκδίκηση και προάσπιση των ηθικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Διαιτησίας, η θεωρητική και τεχνική κατάρτισή τους και καθιέρωση ενιαίου τρόπου εφαρμογής των Κανόνων του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου και γενικά της Διαιτησίας, 

(δ) Η σωματική και πνευματική ανάπτυξη των Διαιτητών, η κοινωνική  στήριξή τους στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας και ο πειθαρχικός έλεγχός τους.

Το έργο και ο σκοπός (ήτοι ο νομικός λόγος ύπαρξης και λειτουργίας) της Ο.Δ.Π.Ε. προσδιορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα τη διάταξη του        άρθρου 43 Α § 3 του Ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ρητά τα ακόλουθα: 

«3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως: 

α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές, 

β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, 

γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και 

δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών. 

Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.» 

Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών Ποδοσφαίρου είναι πρωτοβάθμια σωματεία, μέλη της Ο.Δ.Π.Ε., που δραστηριοποιούνται έκαστο στη γεωγραφική περιφέρεια της έδρας του και έχουν ως μέλη τους όλους τους εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του Νομού που εδρεύουν.

Η λειτουργία ενός εκάστου των Σ.Δ.Π. διέπεται από τα καταστατικά τους, τις διατάξεις  του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων  και νομικών προσώπων. 

Σκοπός τους είναι σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 §5) η υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, η διενέργεια των  προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και η επιμόρφωση αυτών με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, με την επιφύλαξη της  διάταξης του άρθρου 43 § 3 εδ. α του ν. 2725/1999 (που  αφορά τη λειτουργία σχολών διαιτητών, αρμοδιότητα η οποία ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.).  

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αποτελεί σωματείο και είναι τριτοβάθμια αθλητική οργάνωση, που έχει ως μέλη της τις δευτεροβάθμιες αθλητικές ενώσεις, που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας μας (δηλαδή μία ένωση ανά νομαρχία ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση), τις ενώσεις που διοργανώνουν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των Εθνικών κατηγοριών (Α’, Β’,  Γ’ Εθνικής), τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ποδοσφαίρου Σάλας, ποδοσφαίρου στην άμμο κλπ. 

Την 13-06-2009 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων - μελών της Ε.Π.Ο. με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση Συστήματος Διαιτησίας Ποδοσφαίρου και την έγκριση κανονισμού Υλοποίησης και Εφαρμογής, όπως αυτά εγκρίθηκαν με  απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. την 3-6-2009 (Δ.Σ. Νο 10). 

Κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε με απόφασή της Κανονισμός υπό τον Τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ».

Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. (13-06-2009) ως και η προηγηθείσα αυτής συναφής απόφαση του Δ.Σ. αυτής (Δ.Σ. Νο 10/3-6-2009) έρχονται σε αντίθεση με το   Ν. 2725/1999, διότι ο εγκριθείς με αυτές προαναφερόμενος κανονισμός αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.), δοθέντος ότι, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω, δια του εν λόγω κανονισμού ασκούνται από την Ε.Π.Ο. και τα όργανα που η ίδια διορίζει αρμοδιότητες, που σύμφωνα με το Νόμο ανήκουν και ασκούνται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, «Ο.Δ.Π.Ε.»  είτε από τους Συνδέσμους Διαιτητών – μέλη της «Σ.Δ.Π.»    

Εισαγωγικά σημειώνουμε, ότι η Ε.Π.Ο. δεν έχει κατά νόμο δικαιοδοσία να ασκεί αρμοδιότητες, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία σχολών διαιτητών (είτε Εθνικών είτε περιφερειακών), την ονομασία ή τον ορισμό καθηγητών (εκπαιδευτών) διαιτησίας, τη διενέργεια προαγωγικών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξετάσεων διαιτητών, από τη στιγμή που υφίσταται και λειτουργεί η Ο.Δ.Π.Ε., καθότι (κατά την ρητή πρόβλεψη-επιταγή της κείμενης Νομοθεσίας και συγκεκριμένα της διάταξης του άρθρου 43 Α § 3  περ. δ’) θα μπορούσε να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες μόνο στην περίπτωση που δεν θα υφίστατο ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών!!!  

Με τον ανωτέρω κανονισμό - σύστημα διαιτησίας επιχειρείται τεχνηέντως και σαφώς η μετάθεση των νομοθετικά και καταστατικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της Ο.Δ.Π.Ε. και των Σ.Δ.Π. στην Ε.Π.Ο. είτε στα όργανα που αυτή διορίζει και ελέγχει, με τελικό στόχο την παραβίαση και παράκαμψη των κείμενων διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διατάξεις: 

- του  άρθρου 1 του ανωτέρω «κανονισμού» (που περιγράφει το γενικό σκοπό θεσμοθέτησης του συστήματος), σύμφωνα με το οποίο διώκεται μέσω της δημιουργίας του «συστήματος διαιτησίας» η διασφάλιση, ότι σε αυτό ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας (ήτοι και γι’ αυτά που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 2725/1999, που η αποκλειστική αρμοδιότητα άσκησής τους ανήκει σε εμάς),  γεγονός που καθιστά ευθύς εξ αρχής άκυρες τις αποφάσεις, διότι από το σκοπό θεσμοθέτησης και το πνεύμα που διαπνέεται ο εν λόγω «κανονισμός», που εγκρίθηκε από τα όργανα της Ε.Π.Ο., προκύπτει σαφώς, ότι ο στόχος είναι η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων που νομοθετικά  έχουν ανατεθεί στην Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., 

- του  άρθρου 2  του ανωτέρω «κανονισμού», με  το  οποίο προβλέπεται, ότι  η γενική  αρμοδιότητα για την οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας του Ελληνικού  ποδοσφαίρου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο., κάτι που βρίσκεται   σε ευθεία αντίθεση με τις προμνησθείσες διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.), καθότι τα θέματα της επιμόρφωσης, της ονομασίας, της προαγωγής κ.λπ. των διαιτητών ανήκουν στην αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της Ο.Δ.Π.Ε. και των Σ.Δ.Π. (σε τοπικό επίπεδο),  

 -του άρθρου 3 του ανωτέρω «κανονισμού», που ορίζει τις διαδικασίες ονομασίας διαιτητών, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του Νόμου (άρθρο 43 Α του          Ν. 2725/1999), καίτοι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.!!! Μάλιστα, παρά τη ρητή αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις, για να επιτύχει την αναγκαστική επιβολή των παράνομων αποφάσεων της, η Ε.Π.Ο. προέβλεψε και επέβαλε την αποδοχή και προσυπογραφή από τους διαιτητές ειδικής δήλωσης (την οποία ονομάζει «Διοριστήριο Κατάταξης Διαιτητή») και στην ουσία δι’ αυτής υποχρεώνει κάθε διαιτητή να υπογράψει και να αποδεχθεί το συγκεκριμένο έγγραφο, με το οποίο να δηλώνει αναγκαστικά, ότι αποδέχεται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. και αποδέχεται να ασκεί αυτή (Ε.Π.Ο.) τις αρμοδιότητες που ανήκουν στους Σ.Δ.Π. και την Ο.Δ.Π.Ε.!!!,

-των  άρθρων 5, 6 και 7 του ανωτέρω «κανονισμού», που προβλέπουν και θεσπίζουν παράνομα αρμοδιότητα διεξαγωγής σχολών διαιτησίας και επιμορφωτικών σεμιναρίων διαιτητών υπό την αποκλειστική ευθύνη της Ε.Π.Ο. (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), καίτοι η αποκλειστική αρμοδιότητα λειτουργίας σχολών διαιτητών και της εν γένει επιμόρφωσης των διαιτητών, ανήκει. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 43Α του Ν. 2725/1999, στους Σ.Δ.Π.,  

- του  άρθρου 8 του ανωτέρω «κανονισμού», που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία  με αρμοδιότητα και ευθύνη της Ε.Π.Ο. και των οργάνων της, εθνικών εισαγωγικών    σχολών διαιτησίας,  κατά παράβαση της διάταξης του  άρθρου 43 Α  του        Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας τέτοιων σχολών διαιτησίας ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.  

Η ΕΠΟ επιχείρησε όλα τα ανωτέρω, αλλά και προχώρησε στην υφαρπαγή ποσοστών  από τους διαιτητές, με απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Π.Ο. τον Οκτώβριο του 2010, ποσοστών που με βάση τα καταστατικά των Σ.Δ.Π. και αποφάσεις των συμβουλίων τους ανήκουν και εισπράττονται από τους Σ.Δ.Π. και αποτελούν τους μοναδικούς οικονομικούς πόρους για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών  αναγκών των Σ.Δ.Π., με αποτέλεσμα  και τον οικονομικό αφανισμό των Σ.Δ.Π. Μάλιστα, πολλές από τις Ε.Π.Σ. προχώρησαν στην είσπραξη των ανωτέρω ποσοστών, παρά το γεγονός ότι από το νόμο δεν έχουν μέλη και δεν επιτρέπεται να έχουν μέλη διαιτητές. Οι Σ.Δ.Π. που θίχτηκαν από τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο., προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ήδη έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τρεις αποφάσεις Ειρηνοδικείων ( Αριθ. Απόφασης 34 / 2013 του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, 46 / 2011 του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, 31 / 2004 του Ειρηνοδικείου Βέροιας ). 

Υπάρχουν Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων που έχουν καλές σχέσεις με τους Συνδέσμους Διαιτητών και λειτουργούν αρμονικά εφαρμόζοντας τον Νόμο 2725/1999

Την ανωτέρω συμπεριφορά η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ., προκειμένου να τη στηρίζουν στο νόμο, επικαλούνται τη διάταξη του άρθρου 29, παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου. 

Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά στις αρμοδιότητες, που ο νόμος χορηγεί και προβλέπει για την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., ούτε με αυτόν χορηγείται στην Ε.Π.Ο. το δικαίωμα αυτόνομης  ρύθμισης των θεμάτων, που αφορούν την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π. και τους διαιτητές ποδοσφαίρου, που δεν είναι μέλη της, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του αθλητικού νόμου και επομένως οι ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Π.Ο. δεν στηρίζονται στο Νόμο και ως εκ τούτου είναι άκυρες. 

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με απόφασή του υπαγόρευσε στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) να προβαίνει σε παρακράτηση από τις αποζημιώσεις των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας, ήτοι μελών μας, τάχα για κάλυψη μέρους των εξόδων, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους ως ακολούθως: Διεθνείς Αγώνες 20%, Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών 15% και αγώνες Γ’ Εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων 10%. Με τον ανωτέρω τρόπο η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ. παρανόμως και πέρα από κάθε λογική προσπαθεί να προσποριστεί έσοδα, που ουδόλως της ανήκουν, προκαλώντας αντίστοιχη βλάβη στα μέλη μας και εμάς.

Ήδη από την έναρξη  της εφαρμογής του νέου κανονισμού διαιτησίας ΕΠΟ και μετά και της απόφασης περί είσπραξης ποσοστών από τις Ε.Π.Σ., έχουν διαρρηχθεί οι σχέσεις των Σ.Δ.Π. με τις κατά τόπους Ε.Π.Σ., με αποτέλεσμα να υπονομεύεται - δυσκολεύεται η διεξαγωγή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και να απαξιώνεται πλήρως η λειτουργία και οι στόχοι  των Σ.Δ.Π.

Ενόψει της αδιαλλαξίας, τόσο της Ε.Π.Ο. όσο και των Ε.Π.Σ. – Μελών της δεν διαφαίνεται να βρίσκεται λύση στο υπάρχον πρόβλημα αλλά διαφαίνεται η όποια αναταραχή να παίρνει διαστάσεις.

Ήδη η Ε.Π.Ο. με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της, που κοινοποιήθηκε στις Ε.Π.Σ. - μέλη της, ζητούσε εκβιαστικά από τους διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές και εκπαιδευτές  των Σ.Δ.Π.   όπως μέχρι την 7-4-2010 ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους οικείους Σ.Δ.Π., διαφορετικά θα προβεί στην ανάκληση των διοριστήριων τους, που σημαίνει τη διαγραφή τους από τους σχετικούς πίνακες και την αποπομπή τους.

Η ανωτέρω απόφαση είναι κατάφορα παράνομη, καταχρηστική και ουσιαστικά αποτελεί ωμό εκβιασμό προς τους Σ.Δ.Π. και τα μέλη τους.  Επιπλέον, η ανωτέρω απόφαση, αποτελούσα έκφραση αγωνίας, υστερίας και αλαζονείας προσβάλλει ευθέως Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και εκ πλαγίου αποτελεί απαράδεκτη παρέμβαση τρίτου στη διοικητική αυτοτέλεια των Σ.Δ.Π.

Κύριε Υφυπουργέ,

Όλα τα ανωτέρω τα αναφέρουμε για να αναδείξουμε την καταστρατήγηση των Νόμων ή την ερμηνεία τους κατά το δοκούν, από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου (ΕΠΟ – ΕΠΣ) και τον εναγκαλισμό τους με τους διαιτητές. Μοιραία όταν ο διαιτητής ονομάζεται, προάγεται, αξιολογείται, ορίζεται σε αγώνες και βαθμολογείται από διαιτητές, μη εν ενεργεία που έχουν διοριστεί από παράγοντες του  ποδοσφαίρου, έχει εξάρτηση.

Η εξάρτηση παράγει βία.

Να δεχθούμε ότι ο διαιτητής είναι άνθρωπος, ότι κάνει λάθη, ότι έχει ελλειπή εκπαίδευση, αλλά η εξάρτηση από τους παράγοντες είναι βραχνάς.

Προκειμένου να απαλλαγούν οι διαιτητές από τον εναγκαλισμό τους από τους παράγοντες και να συνεισφέρουν εν μέρει στην καταστολή της βίας, προτείνουμε την εφαρμογή, τήρηση των νόμων και την λειτουργία ανεξάρτητης διαιτησίας (Ο.Δ.Π.Ε. – Σ.Δ.Π.)

Θα θέλαμε στο νέο προσχέδιο νόμου που θα καταρτίσετε να αξιολογήσετε και να συμπεριλάβετε τις προτάσεις μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :

Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων 

1.Σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αριθμός των μελών δεν επαρκεί για τη σύσταση συνδέσμου σε μία περιφερειακή ενότητα, μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες της ίδιας Περιφέρειας. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο εν ενεργεία και μη διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, το οποίο τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία διαιτητών, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου.

2.Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα κα των νόμων. Δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και έχει ως κύριο έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων στην οικεία ένωση, τη σύσταση σχολών διαιτησίας, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτών των τοπικών κατηγοριών, και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών. 

3. α)Σε σύνδεσμο διαιτητών χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση του συνδέσμου, ειδική αθλητική αναγνώριση 

ααα)το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

βββ)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποσχέσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του τους Νόμους. 

β)Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν διαπιστωθεί ότι ο σύνδεσμος :

ααα)παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς τις διατάξεις των Νόμων.

βββ)παραβιάζει τις διατάξεις των Νόμων ή τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας ή

γγγ)πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και των Νόμων ή 

δδδ)δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

γ)Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο αθλητικής αναγνώρισης των αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.

Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων 

1.α)Για κάθε ομαδικό άθλημα, ή ομαδικό κλάδο άθλησης, ή ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον συνδέσμων διαιτητών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση.

β)Η ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών, είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και έχει ως έργο κυρίως:

ααα)τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,  

βββ)την υποβολή πινάκων εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών ως παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή στην αρμόδια αρχή διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, 

γγγ)την πιστοποίηση καθηγητών διαιτησίας και παρατηρητών από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διαιτητών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έχουν αγωνισθεί τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια, 

δδδ)τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των εθνικών κατηγοριών,

εεε)την υποβολή πίνακα για την ονομασία διεθνών διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία από εν ενεργεία διαιτητές οι οποίοι έχουν αγωνισθεί τουλάχιστον δυο (2) χρόνια στην ανώτερη κατηγορία.

γ)Αν δεν υπάρχει ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. 

2.Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση ομοσπονδίας διαιτητών, ως ομοσπονδίας για την  εφαρμογή των διατάξεων θεωρείται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός ή αν υπάρχουν περισσότεροι, αυτός που απαρτίζεται από τα περισσότερα μέλη.

3.Η ομοσπονδία διαιτητών αναγνωρίζει αθλητικά, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση της εφόσον :

α)το καταστατικό της είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων και 

β)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της τους Νόμους.

4.α)Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών εκλέγεται για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί δυο φορές και αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τα δώδεκα (12) συνολικά έτη. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να προβλέπει ανώτατα όρια θητεία των μελών του Δ.Σ. Δεν μπορεί να είναι μέλη τους Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

β)Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. έχουν μόνο αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών. Κάθε σύνδεσμος, μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση αυτής με ένα και μόνο αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωματικό του με την απόφαση του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του συνδέσμου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει καν να εκλέγεται, σύμφωνα με το καταστατικό του συνδέσμου. Δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση συνδέσμου από μη μέλος του. Κάθε σύνδεσμος διαιτητών έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ.

Κανονισμός – Όργανα διαιτησίας

1.Κάθε ομοσπονδία διαιτητών καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας. Στον κανονισμό κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών,

2.Ειδικότερα στον κανονισμό διαιτησίας προβλέπεται τουλάχιστον ότι :

α)Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), η θητεία των μελών της οποίας είναι τριετής και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων Ελλάδος. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Κ.Ε.Δ. συγγενείς μεταξύ τους ή με διαιτητή εν ενεργεία μέχρι δεύτερου βαθμού.

β)Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας του αθλήματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του από πίνακα διεθνών διαιτητών που έχουν αγωνισθεί την τελευταία δωδεκαετία (12) και παύεται οποτεδήποτε, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από την Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., η Κ.Ε.Δ. συγκροτείται ως εξής: αν υπάρχει επαγγελματική ένωση, ένα μέλος από αυτήν, από κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δωδεκαετία. Τον κατάλογο χορηγεί η ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη ορίζονται μετά από κλήρωση παρουσία εκπροσώπου της ομοσπονδίας διαιτητών και της αθλητικής ομοσπονδίας, από κατάλογο δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών κα διαιτητών που έχουν αγωνισθεί για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια στην ανώτερη κατηγορία, τον οποίο καταρτίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας Διαιτητών.

γ)Του ορισμού του προέδρου της Κ.Ε.Δ., του μέλους που ορίζεται από την επαγγελματική ένωση και της σύνταξης του καταλόγου των δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών, προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, για την θέση του προέδρου της Κ.Ε.Δ., και από την Ομοσπονδία Διαιτητών, για τον κατάλογο των δώδεκα μη εν ενεργεία διαιτητών. Στις σχετικές προσκλήσεις περιγράφονται τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των υποψηφίων, της έλλειψης των κωλυμάτων των Νόμων, τα κριτήρια βαθμολόγησης για την περίπτωση του υποψηφίου προέδρου της Κ.Ε.Δ. τα κριτήρια για τη εγγραφή στον κατάλογο για την περίπτωση των υποψηφίων μελών της Κ.Ε.Δ., και οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση των αρμοδίων ομοσπονδιών είναι αναγκαίο, στην κατεύθυνση της  επίτευξης της μέγιστης αποτελεσματικότητας και της διασφάλισης της μέγιστης διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας.

δ)Η Κλήρωση διεξάγεται ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων ενώπιον των διευθυντών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. Τα τρία (3) αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) της Γενική Συνέλευσης της ομοσπονδίας διαιτητών. Αν δεν υπάρχει οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος, η ανωτέρω διαδικασία της κλήρωσης και παύσης ακολουθείται για τα τέσσερα (4) μέλη της Κ.Ε.Δ., εκτός του Προέδρου.

ε)Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος . Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων, καθώς και την διεξαγωγή των τεστ αθλητικών διαδικασιών.

στ)Στη διενέργεια των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων συγκροτούνται και λειτουργούν τοπικά όργανα διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.). Τα όργανα αυτά είναι τριμελή, και για τη θητεία τους είναι τριετής και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη

ζ)Ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας ένωσης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορεί να παυθεί, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5/) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της οικείας ένωσης. Τα υπόλοιπα μέλη κληρώνονται, από κατάλογο των οικείων συνδέσμων διαιτητών του αθλήματος, στην οποία περιλαμβάνονται μη εν ενεργεία διαιτητές. Στα όργανα αυτά μπορούν να μετέχουν ως μέλη μη διεθνής και μη εν ενεργεία διαιτητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διαιτητές κατά σειρά των κατηγοριών την τελευταία πενταετία πριν τη αποχώρηση τους από την ενεργό δράση. Η κλήρωση διεξάγεται ένα μήνα πριν την έναρξή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ενώπιον των οικείων μελών των Δ.Σ. της οικείας ένωσης και του οικείου συνδέσμου. Τα δυο αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5/)   της Γενικής Συνέλευσης των οικείων συνδέσμων διαιτητών.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης παρακαλούμε, αιτούμαστε και ευελπιστούμε στο αμέριστο ενδιαφέρον σας, στην παρέμβασή σας για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, με σκοπό την εφαρμογή του ισχύοντος αθλητικού νόμου.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

                                  Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

                             ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ.                             ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

Συνημμένα :  Αριθ. Αποφ. 34 / 2013

                     Αριθ. Αποφ. 46 / 2011

                     Αριθ. Αποφ. 31 / 2004

========================================

Προς τον                                                                 Αρ. Πρωτ.: 80
Υφυπουργό Αθλητισμού
κ. ΚΟΝΤΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟ
Αθήνα                                                     Πειραιάς, 28  Σεπτεμβρίου  2015 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου  Ελλάδος, σας συγχαίρει για την επανεκλογή σας ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και την ανάληψη εκ νέου των καθηκόντων σας ως Υφυπουργού Αθλητισμού και σας εύχεται ολόψυχα καλή θητεία!

Γνωρίζοντας το φόρτο εργασίας σας, σας παρακαλούμε όπως καθορίσετε συνάντηση με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για θέματα, που μας αφορούν.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

      ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                              ΓΕΩΡ. ΣΠΑΝΕΑΣ

================================================

Προς τον :            

Υφυπουργό Αθλητισμού

Κον ΑΝΔΙΑΝΟ Ιωάννη 

Κοινοποίηση :

Γενική Γραμματέα Αθλητισμού 

Κα ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ  Κυριακή  

=================================================

                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 47

                     Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2014  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΣΗ

της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, που έχει έδρα τον Πειραιά,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας (Ο.Δ.Π.Ε.) τυγχάνει δευτεροβάθμιο σωματείο, αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α., που έχει ως μέλη της συνολικά πενήντα τρεις (53) Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου (πρωτοβάθμια σωματεία διαιτητών) από όλη την χώρα. 

Κάθε  σύνδεσμος – μέλος της Ο.Δ.Π.Ε. λειτουργεί στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του νομού, που εδρεύει και στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης κάθε (κατά τόπο υφιστάμενης και λειτουργούσης) Αθλητικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. 

Μέλη των συνδέσμων - μελών της Ο.Δ.Π.Ε. είναι όλοι οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός των γεωγραφικών ορίων της δικαιοδοσίας εκάστου συνδέσμου. 

Η λειτουργία της Ομοσπονδίας (Ο.Δ.Π.Ε.) διέπεται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία (άρθρα 43 επ. του Ν. 2725/1999), το καταστατικό της και τις διατάξεις περί σωματείων του ΑΚ κ.λπ.   

Σκοπός της Ο.Δ.Π.Ε., βάσει του καταστατικού της (άρθρο 3), είναι: 

(α) Η επιδίωξη των κοινών συμφερόντων των Συνδέσμων – Μελών της, που διατηρούν  όμως  τη διοικητική και οικονομική αυτονομία τους, 

(β) Η διάδοση, εξύψωση και εκλαΐκευση του θεσμού της διαιτησίας, του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου, καθώς και γενικά η βελτίωση της θέσης των Διαιτητών δια των Συνδέσμων - μελών της, 

(γ) Η διεκδίκηση και προάσπιση των ηθικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων της Διαιτησίας, η θεωρητική και τεχνική κατάρτισή τους και καθιέρωση ενιαίου τρόπου εφαρμογής των Κανόνων του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου και γενικά της Διαιτησίας, 

(δ) Η σωματική και πνευματική ανάπτυξη των Διαιτητών, η κοινωνική  στήριξή τους στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας και ο πειθαρχικός έλεγχός τους.

Το έργο και ο σκοπός (ήτοι ο νομικός λόγος ύπαρξης και λειτουργίας) της Ο.Δ.Π.Ε. προσδιορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία και συγκεκριμένα τη διάταξη του        άρθρου 43 Α § 3 του Ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ρητά τα ακόλουθα: 

«3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως: 

α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές, 

β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, 

γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και 

δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών. 

Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.» 

Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών Ποδοσφαίρου είναι πρωτοβάθμια σωματεία, μέλη της Ο.Δ.Π.Ε., που δραστηριοποιούνται έκαστο στη γεωγραφική περιφέρεια της έδρας του και έχουν ως μέλη τους όλους τους εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ποδοσφαίρου, που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια του Νομού που εδρεύουν.

Η λειτουργία ενός εκάστου των Σ.Δ.Π. διέπεται από τα καταστατικά τους, τις διατάξεις  του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων  και νομικών προσώπων. 

Σκοπός τους είναι σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43 §5) η υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, η διενέργεια των  προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και η επιμόρφωση αυτών με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, με την επιφύλαξη της  διάταξης του άρθρου 43 § 3 εδ. α του ν. 2725/1999 (που  αφορά τη λειτουργία σχολών διαιτητών, αρμοδιότητα η οποία ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.).  

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) αποτελεί σωματείο και είναι τριτοβάθμια αθλητική οργάνωση, που έχει ως μέλη της τις δευτεροβάθμιες αθλητικές ενώσεις, που λειτουργούν κατά κύριο λόγο στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας μας (δηλαδή μία ένωση ανά νομαρχία ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση), τις ενώσεις που διοργανώνουν τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των Εθνικών κατηγοριών (Α’, Β’,  Γ’ Εθνικής), τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ποδοσφαίρου Σάλας, ποδοσφαίρου στην άμμο κλπ. 

Την 13-06-2009 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων - μελών της Ε.Π.Ο. με θέμα, μεταξύ άλλων, την έγκριση Συστήματος Διαιτησίας Ποδοσφαίρου και την έγκριση κανονισμού Υλοποίησης και Εφαρμογής, όπως αυτά εγκρίθηκαν με  απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. την 3-6-2009 (Δ.Σ. Νο 10). 

Κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε με απόφασή της Κανονισμός υπό τον Τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ».

Η εν λόγω απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. (13-06-2009) ως και η προηγηθείσα αυτής συναφής απόφαση του Δ.Σ. αυτής (Δ.Σ. Νο 10/3-6-2009) έρχονται σε αντίθεση με το   Ν. 2725/1999, διότι ο εγκριθείς με αυτές προαναφερόμενος κανονισμός αντίκειται ευθέως στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.), δοθέντος ότι, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω, δια του εν λόγω κανονισμού ασκούνται από την Ε.Π.Ο. και τα όργανα που η ίδια διορίζει αρμοδιότητες, που σύμφωνα με το Νόμο ανήκουν και ασκούνται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, «Ο.Δ.Π.Ε.»  είτε από τους Συνδέσμους Διαιτητών – μέλη της «Σ.Δ.Π.» (εκ των οποίων και τα λοιπά ενάγοντα σωματεία).   

Εισαγωγικά σημειώνουμε, ότι η Ε.Π.Ο. δεν έχει κατά νόμο δικαιοδοσία να ασκεί αρμοδιότητες, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία σχολών διαιτητών (είτε Εθνικών είτε περιφερειακών), την ονομασία ή τον ορισμό καθηγητών (εκπαιδευτών) διαιτησίας, τη διενέργεια προαγωγικών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξετάσεων διαιτητών, από τη στιγμή που υφίσταται και λειτουργεί η Ο.Δ.Π.Ε., καθότι (κατά την ρητή πρόβλεψη-επιταγή της κείμενης Νομοθεσίας και συγκεκριμένα της διάταξης του άρθρου 43 Α § 3  περ. δ’) θα μπορούσε να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες μόνο στην περίπτωση που δεν θα υφίστατο ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών!!!  

Με τον ανωτέρω κανονισμό - σύστημα διαιτησίας επιχειρείται τεχνηέντως και σαφώς η μετάθεση των νομοθετικά και καταστατικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της Ο.Δ.Π.Ε. και των Σ.Δ.Π. στην Ε.Π.Ο. είτε στα όργανα που αυτή διορίζει και ελέγχει, με τελικό στόχο την παραβίαση και παράκαμψη των κείμενων διατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διατάξεις: 

- του  άρθρου 1 του ανωτέρω «κανονισμού» (που περιγράφει το γενικό σκοπό θεσμοθέτησης του συστήματος), σύμφωνα με το οποίο διώκεται μέσω της δημιουργίας του «συστήματος διαιτησίας» η διασφάλιση, ότι σε αυτό ανήκει η αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα διαιτησίας (ήτοι και γι’ αυτά που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 2725/1999, που η αποκλειστική αρμοδιότητα άσκησής τους ανήκει σε εμάς),  γεγονός που καθιστά ευθύς εξ αρχής άκυρες τις αποφάσεις, διότι από το σκοπό θεσμοθέτησης και το πνεύμα που διαπνέεται ο εν λόγω «κανονισμός», που εγκρίθηκε από τα όργανα της Ε.Π.Ο., προκύπτει σαφώς, ότι ο στόχος είναι η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων που νομοθετικά  έχουν ανατεθεί στην Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., 

- του  άρθρου 2  του ανωτέρω «κανονισμού», με  το  οποίο προβλέπεται, ότι  η γενική  αρμοδιότητα για την οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας του Ελληνικού  ποδοσφαίρου ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο., κάτι που βρίσκεται   σε ευθεία αντίθεση με τις προμνησθείσες διατάξεις του Ν. 2725/1999 (άρθρα 43 επ.), καθότι τα θέματα της επιμόρφωσης, της ονομασίας, της προαγωγής κ.λπ. των διαιτητών ανήκουν στην αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της Ο.Δ.Π.Ε. και των Σ.Δ.Π. (σε τοπικό επίπεδο),  

 -του άρθρου 3 του ανωτέρω «κανονισμού», που ορίζει τις διαδικασίες ονομασίας διαιτητών, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του Νόμου (άρθρο 43 Α του          Ν. 2725/1999), καίτοι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.!!! Μάλιστα, παρά τη ρητή αντίθεση με τις κείμενες διατάξεις, για να επιτύχει την αναγκαστική επιβολή των παράνομων αποφάσεων της, η Ε.Π.Ο. προέβλεψε και επέβαλε την αποδοχή και προσυπογραφή από τους διαιτητές ειδικής δήλωσης (την οποία ονομάζει «Διοριστήριο Κατάταξης Διαιτητή») και στην ουσία δι’ αυτής υποχρεώνει κάθε διαιτητή να υπογράψει και να αποδεχθεί το συγκεκριμένο έγγραφο, με το οποίο να δηλώνει αναγκαστικά, ότι αποδέχεται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ε.Π.Ο. και αποδέχεται να ασκεί αυτή (Ε.Π.Ο.) τις αρμοδιότητες που ανήκουν στους Σ.Δ.Π. και την Ο.Δ.Π.Ε.!!!,

-των  άρθρων 5, 6 και 7 του ανωτέρω «κανονισμού», που προβλέπουν και θεσπίζουν παράνομα αρμοδιότητα διεξαγωγής σχολών διαιτησίας και επιμορφωτικών σεμιναρίων διαιτητών υπό την αποκλειστική ευθύνη της Ε.Π.Ο. (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), καίτοι η αποκλειστική αρμοδιότητα λειτουργίας σχολών διαιτητών και της εν γένει επιμόρφωσης των διαιτητών, ανήκει. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 43Α του Ν. 2725/1999, στους Σ.Δ.Π.,  

- του  άρθρου 8 του ανωτέρω «κανονισμού», που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία  με αρμοδιότητα και ευθύνη της Ε.Π.Ο. και των οργάνων της, εθνικών εισαγωγικών  εθνικών  σχολών διαιτησίας,  κατά παράβαση της διάταξης του  άρθρου 43 Α  του        Ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία το έργο της οργάνωσης και λειτουργίας τέτοιων σχολών διαιτησίας ανήκει αποκλειστικά στην Ο.Δ.Π.Ε.  

Η ΕΠΟ επιχείρησε όλα τα ανωτέρω, αλλά και προχώρησε στην υφαρπαγή ποσοστών  από τους διαιτητές, με απόφαση του Δ.Σ. / Ε.Π.Ο. τον Οκτώβριο του 2010, ποσοστών που με βάση τα καταστατικά των Σ.Δ.Π. και αποφάσεις των συμβουλίων τους ανήκουν και εισπράττονται από τους Σ.Δ.Π. και αποτελούν τους μοναδικούς οικονομικούς πόρους για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών  αναγκών των Σ.Δ.Π., με αποτέλεσμα  και τον οικονομικό αφανισμό των Σ.Δ.Π. Μάλιστα, πολλές από τις Ε.Π.Σ. προχώρησαν στην είσπραξη των ανωτέρω ποσοστών, παρά το γεγονός ότι από το νόμο δεν έχουν μέλη και δεν επιτρέπεται να έχουν μέλη διαιτητές. Οι Σ.Δ.Π. που θίχτηκαν από τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο., προσέφυγαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη και ήδη έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τρεις αποφάσεις Ειρηνοδικείων ( Αριθ. Απόφασης 34 / 2013 του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, 46 / 2011 του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, 31 / 2004 του Ειρηνοδικείου Βέροιας ). 

Την ανωτέρω συμπεριφορά η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ., προκειμένου να τη στηρίζουν στο νόμο, επικαλούνται τη διάταξη του άρθρου 29, παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου. 

Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 12 του Ν. 3479/2006 περί αυτοδιοίκητου δεν έχει εφαρμογή όσον αφορά στις αρμοδιότητες, που ο νόμος χορηγεί και προβλέπει για την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π., ούτε με αυτόν χορηγείται στην Ε.Π.Ο. το δικαίωμα αυτόνομης  ρύθμισης των θεμάτων, που αφορούν την Ο.Δ.Π.Ε. και τους Σ.Δ.Π. και τους διαιτητές ποδοσφαίρου, που δεν είναι μέλη της, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων του αθλητικού νόμου και επομένως οι ανωτέρω αποφάσεις της Ε.Π.Ο. δεν στηρίζονται στο Νόμο και ως εκ τούτου είναι άκυρες. 

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με απόφασή του υπαγόρευσε στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) να προβαίνει σε παρακράτηση από τις αποζημιώσεις των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας, ήτοι μελών μας, τάχα για κάλυψη μέρους των εξόδων της, εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους ως ακολούθως: Διεθνείς Αγώνες 20%, Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών 15% και αγώνες Δ’ Εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων 10%. Με τον ανωτέρω τρόπο η Ε.Π.Ο. και οι Ε.Π.Σ. παρανόμως και πέρα από κάθε λογική προσπαθεί να προσποριστεί έσοδα, που ουδόλως της ανήκουν, προκαλώντας αντίστοιχη βλάβη στα μέλη μας και εμάς.

Μετά τα ανωτέρω γεγονότα η Ο.Δ.Π.Ε. με εξουσιοδότηση των Σ.Δ.Π. – μελών της προχώρησε σε άσκηση αγωγών ακύρωσης των ανωτέρω αποφάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, οι οποίες συζητούνται το Μάιο του 2010.

Ήδη από την έναρξη της αγωνιστικής – ποδοσφαιρικής περιόδου, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου κανονισμού διαιτησίας και μετά και της απόφασης περί είσπραξης ποσοστών από τις Ε.Π.Σ., έχουν διαρρηχθεί οι σχέσεις πολλών Σ.Δ.Π. με τις κατά τόπους Ε.Π.Σ., με αποτέλεσμα να υπονομεύεται - δυσκολεύεται η διεξαγωγή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και να απαξιώνεται πλήρως η λειτουργία και οι στόχοι  των Σ.Δ.Π.

Ενόψει της αδιαλλαξίας, τόσο της Ε.Π.Ο. όσο και των Ε.Π.Σ. – Μελών της δεν διαφαίνεται να βρίσκεται λύση στο υπάρχον πρόβλημα αλλά διαφαίνεται η όποια αναταραχή να παίρνει διαστάσεις.

Ήδη η Ε.Π.Ο. με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της, που κοινοποιήθηκε στις Ε.Π.Σ. - μέλη της, ζητά από τους διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές και εκπαιδευτές  των Σ.Δ.Π.   όπως μέχρι την 7-4-2010 ζητήσουν τη διαγραφή τους από τους οικείους Σ.Δ.Π., διαφορετικά θα προβεί στην ανάκληση των διοριστήριων τους, που σημαίνει τη διαγραφή τους από τους σχετικούς πίνακες και την αποπομπή τους.

Η ανωτέρω απόφαση είναι κατάφορα παράνομη, καταχρηστική και ουσιαστικά αποτελεί ωμό εκβιασμό προς τους Σ.Δ.Π. και τα μέλη τους.  Επιπλέον, η ανωτέρω απόφαση, αποτελούσα έκφραση αγωνίας, υστερίας και αλαζονείας προσβάλλει ευθέως Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και εκ πλαγίου αποτελεί απαράδεκτη παρέμβαση τρίτου στη διοικητική αυτοτέλεια των Σ.Δ.Π.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης άμεσα λύσης παρακαλούμε, αιτούμαστε και ευελπιστούμε στο αμέριστο ενδιαφέρον σας, στην παρέμβασή σας για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων, με σκοπό την εφαρμογή του ισχύοντος αθλητικού νόμου.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

                                  Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

                             ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ.                             ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

=======================================

                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 13

                                                                    Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣ :        κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟ Ιωάννη, Υφυπουργό Αθλητισμού

ΚΟΙΝ/ΣΗ:   κα ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ Κυριακή, Γενική Γραμματέα     

                             Αθλητισμού

Σχετικά :    α. Αρ. Πρωτ. 142/12.11.2013/Ο.Δ.Π.Ε. – 1449/18.11.2013 ΓΡ. ΥΦΥΠ.

          β. Αρ. Πρωτ. 34256/27.11.2013 Γ.Γ.Α. –    ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                    γ. Αρ. Πρωτ. 37667/17.12.2013 Γ.Γ.Α. –    ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 

Με το  υπ. αριθμ. 142/12.11.2013 σχετικό, σας κάναμε γνωστό την τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Ομοσπονδία μας (Ο.Δ.Π.Ε.) 

Με τα  β. και γ. σχετικά διαπιστώσαμε την ευαισθησία σας, να βοηθήσετε στην επίλυση μέρος του οικονομικού προβλήματός μας.

Δεν γνωρίζουμε τους λόγους μη ολοκλήρωσης τελικώς  της απόφασης σας και δεν ενταλμοτοποιήθηκε  από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2013.

Θα θέλαμε να επανεξετάσετε το πρόβλημα μας και να συμβάλλεται, ώστε να διορθωθεί, όσον είναι εφικτό, η δυσάρεστη οικονομικής κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, μιας και οι υποχρεώσεις είναι προηγούμενης διαχείρισης.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

                                  Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας 

                            ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ.                ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

Συνημμένα : Τα ανωτέρω σχετικά

=======================================

Προς τον                                                                 Αρ. Πρωτ.: 91

Υφυπουργό Αθλητισμού

Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ

Αθήνα                                                             Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2013 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου  Ελλάδος σας συγχαίρει για την ανάληψη των νέων καθηκόντων και σας εύχεται ολόψυχα καλή θητεία!

Γνωρίζοντας το φόρτο εργασίας σας, σας παρακαλούμε όπως καθορίσετε συνάντηση με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για θέματα, που μας αφορούν.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

            ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                     ΓΕΩΡ. ΣΠΑΝΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

     ΣΧΕΣΕΩΝ

=================================

Προς                                                                             Αρ. Πρωτ.: 89

ΕΠΟ                                                             Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2013 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της  Ο.Δ.Π.Ε. στη συνεδρίαση της 29-6-2013 αποφάσισε ομοφώνως την αποστολή της παρούσης δια της οποίας 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

Όπως ορίσετε συνάντηση με την Ο.Δ.Π.Ε. προκειμένου να συζητήσουμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος , που αφορούν τους Διαιτητές, με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση της Διαιτησίας και την αναβάθμιση του Ποδοσφαίρου  περαιτέρω.

Με εκτίμηση,

Για την Ο.Δ.Π.Ε. 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

           ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ηλ.                     ΣΠΑΝΕΑΣ Γεωρ.

  

===================================================

Προς                                                                                           Αρ. Πρωτ. : 46

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.Γ.Α.                                                Πειραιάς, 1/ 6/2020

ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κύριοι,

            Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε.) είναι Σωματείο αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. απόφαση 12009/30.7.1955 του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αυξ. Αριθμ. 7806/10.11.55 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

            Έχει έδρα το ΣΕΦ και είναι αναγνωρισμένη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αριθμό μητρώου ΛΑ 50.

            Η Ο.Δ.Π.Ε. προβλέπεται από και λειτουργεί βάσει του Ν. 2725/1999 άρθρο 43Α  και έχει στη δύναμή της πενήντα τρία (53) Σωματεία, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ένα σε κάθε περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής Ένωσης Ποδοσφαίρου που επίσης προβλέπεται από τον Ν. 2725/1999 άρθρο 43.

            Τα Σωματεία – Σύνδεσμοι Διαιτητών Μέλη μας που αναγνωρίσθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 2725/1999, δηλαδή ΣΔΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΣΔΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχουν αριθμό μητρώου στη Γ.Γ.Α.,  ΦΓ 47 και ΩΨ 64 αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα πενήντα ένα (51) δεν έχουν αριθμό μητρώου Γ.Γ.Α. και πιστεύουμε ότι καλύπτονται από τον Ν. 2725/1999 άρθρο 135 που αναφέρεται στις Μεταβατικές διατάξεις.

            Θα θέλαμε να μας κάνετε γνωστό αν η Ο.Δ.Π.Ε. και οι δύο ΣΔΠ που έχουν αρ. μητρώου Γ.Γ.Α., αλλά και τα υπόλοιπα Σωματεία Σύνδεσμοι Διαιτητών πανελλαδικά πρέπει να υποβάλουν αίτημα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων σύμφωνα με τον Ν. 4373/2016 για την απόκτηση αριθμού Μητρώου Γ.Γ.Α.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.

                                 Ο Πρόεδρος                Ο ΓΕΝ. Γραμματέας

                           ΗΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                ΓΕΩΡ. ΣΠΑΝΕΑΣ

                                                         

Ακολουθεί η απάντηση απο το Μητρώο

""

Από: Mitroo <mitroo@gga.gov.gr>
Date: Δευ, 1 Ιουν 2020 στις 10:35 π.μ.
Subject: RE: Ο.Δ.Π.Ε. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
To: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ <odpeellados@gmail.com>

Καλημέρα σας.

Το θέμα σας στάλθηκε στην Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού.

Ομάδα Υποστήριξης ΓΓΑ

                                                         

και η απάντηση απο την ΓΓΑ

Η πρόσκληση σε αυτή την φάση για την εγγραφή στο μητρώο αφορά αποκλειστικά στα αθλητικά σωματεία. Θέματα που αφορούν στους συνδέσμους και στις ομοσπονδίες διαιτητών θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία

Βασίλης Κάκκος

Προιστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

                                                          

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
Τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου                     Αριθμ. Πρωτ. 3
Έδρες τους                                                        Πειραιάς 15 Ιανουαρίου 2020


Κύριε Πρόεδρε,
Σας είναι γνωστό ότι ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ελευθέριος Αυγενάκης προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες κατάρτισης νέου Αθλητικού Νόμου, καλώντας την αθλητική οικογένεια σε ανοιχτό διάλογο.
Για το λόγο αυτό το Προεδρείο της Ο.Δ.Π.Ε. επισκέφθηκε διαδοχικά τον κ. Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γεώργιο Μαυρωτά  στους οποίους ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια. Μας ζητήθηκε να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις πριν την κατάρτιση του νέου Αθλητικού Νόμου και για το λόγο αυτό σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως τις δικές σας θέσεις και απόψεις ούτως ώστε να ενσωματωθούν στο κείμενο που θα αποστείλουμε ως οργανωμένη διαιτησία. (Ο.Δ.Π.Ε.).

Με φιλικούς χαιρετισμούς
                            Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                          Ηλίας Καραμάνης                                  Γεώργιος Σπανέας

ΕΥΧΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Μέλη των Επιτροπών  και το προσωπικό της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, εύχονται σε Φιλάθλους, στους Αθλητικούς Συντάκτες και σε όλους του Φορείς του Ποδοσφαίρου Καλά Χριστούγενα και Ευτυχισμένο το 2020. 

                                                                           Αρ. Πρωτ.: 28

                                                                      Πειραιάς, 19   Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Μέλη των Επιτροπών και το Προσωπικό της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος για τις Άγιες Ημέρες εύχονται σε όλους τους Έλληνες Διαιτητές, στους Ποδοσφαιριστές, στους Προπονητές, στους Φιλάθλους, στους Αθλητικούς Συντάκτες και σε όλους τους Φορείς του Ποδοσφαίρου Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

Δελτίο Τύπου

 Αρ. Πρωτ.: 19

 Πειραιάς, 5 Απριλίου 2019

Προς τις Διοικήσεις και τους διαιτητές των Συνδέσμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

Κύριοι Συνάδελφοι,

            Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος  (ΟΔΠΕ) και των Συνδέσμων Διαιτητών έχει ατονήσει.

            Με αφορμή τις υποσχέσεις της Πολιτείας για την επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν με την ΕΠΟ και τις Ενώσεις (αρκετές Ενώσεις συνεργάζονται με τους Συνδέσμους) το ΔΣ/ΟΔΠΕ αποφάσισε την εκ του πλησίον επικοινωνία με τους κατά τόπους Συνδέσμους Διαιτητών.

Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής κλιμάκιο του ΔΣ/ΟΔΠΕ επισκέφθηκε  τους συνδέσμους:

ΣΔΠ ΑΧΑΪΑΣ – ΣΔΠ ΑΡΤΑΣ – ΣΔΠ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΔΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΔΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπου παραβρέθηκαν Πρόεδροι και εκπρόσωποι τριάντα οχτώ (38) Συνδέσμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ – ΑΧΑΪΑΣ – ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΠΙΕΡΙΑΣ- ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΘΕΣΑΛΙΑΣ – ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ – ΗΜΑΘΙΑΣ – ΚΙΚΛΙΣ – ΠΕΛΛΑΣ – ΕΒΡΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΡΩΝ – ΘΡΑΚΗΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την οργανωμένη ελληνική διαιτησία Ποδοσφαίρου. Εγιναν αναφορές στις εποικοδομητικές συναντήσεις κατ’ επανάληψη του ΔΣ/ΟΔΠΕ με τους Υφυπουργούς Αθλητισμού κ.κ. Στ. Κοντονή, Γ. Βασιλειάδη και με τον Πρόεδρο της ΚΕΔ/ΕΠΟ κ. Βίτορ Περέιρα. Ομόφωνη επιθυμία των συμμετεχόντων - εκπροσώπων,  η ανάγκη ύπαρξης της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΔΠΕ) και των Συνδέσμων Διαιτητών και να καταβληθεί προσπάθεια για βελτίωση των σχέσεων με τους φορείς, Υπουργείο Αθλητισμού – ΕΠΟ – ΚΕΔ/ΕΠΟ και Ενώσεων.

Με τους νησιωτικούς Συνδέσμους, τους οποίους δεν ήταν δυνατό να επισκεφτούμε, επικοινωνήσουμε με τους Προέδρους τους, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΧΙΟΥ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΑΜΟΥ  και αφού ενημερώθηκαν, συμφώνησαν με τους υπολοίπους των συναδέλφους τους.

Εκπρόσωποι των Συνδέσμων Διαιτητών ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ  μας ενημέρωσαν ότι έχει σταματήσει η λειτουργία των Συνδέσμων τους.

Δεν προσήλθαν στις συγκεντρώσεις κα